Vlaams Parlement: Vragen aan minister Demir over het kappen van bossen

Minister Zuhal Demir, vlaamsparlement.be, 27/11/2019

Elk jaar zouden er (dixit parlementslid Schauvliege) in Vlaanderen meer dan 300 hectaren waardevol bos verdwijnen. Elke maand worden er nog 10 kap- of ontbossingsvergunningen goedgekeurd.

Bekijk de videobeelden van de interventies in het Vlaams Parlement en de reacties van andere parlementgsleden : www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1343477/verslag/1346185

Piet De Bruyn (NVA) brengt aan dat het ‘de eerste keer is in 12 jaar dat een minister ingrijpt wanneer dat nodig is‘ om een kapmachtiging voor een waardevol bos te vernietigen en wil weten ‘welke afspraken ze zal maken met haar diensten‘ om vergelijkbaar ingrijpen in de toekomst niet meer nodig te maken.

Mieke Schauvliege (Groen) feliciteert de minister voor het vernietigen van de kapmachtiging voor een beschermd bos en wil ook weten wat haar houding is ten overstaan van de 12.000 hectaren waardevol bos in Vlaanderen dat niet die mate van bescherming genieten.

Minister Demir erkent dat ze de kapmachtiging heeft ingetrokken voor het ‘zogenaamde Ravottersbos‘ en reageert verder dat ‘een kapmachtiging verlenen zonder voldoende motivatie‘ niet kan, en zeker als het gaat over een ‘Europees habitat type‘ bos. Ze vraagt (vanaf) nu terughoudendheid in het verlenen van kapmachtigingen omdat een arrest van de Raad Van State eerder een machtiging schorste wegens ‘onvoldoende gemotiveerd‘. Minister Demir verklaart dat ze open staat voor het kappen binnen het kader van beheerplannen waarbinnen de bosfunctie niet in het gedrang mag komen.

Parlementslid Bruno Tobback (SP-a) gaat akkoord met het nemen van de beslissing en reageert dat de minister ‘moet oppassen dat ze niet aan de ene kant bos aanplant en aan de andere kant bos laat kappen’,… wat die omschrijft als ‘de mensen voor de gek houden‘.

Parlementslid Rombouts (CD&V) geeft aan dat een kap soms ook legitiem is binnen het kader van goed bosbeheer en natuurdoelstellingen en wil weten wat gebeurt om het draagvlak voor legitieme kappen te vergroten.

Parlementslid Pieters (VLAAMS BELANG) gaat akkoord met collega Rombouts en vindt verder dat ‘de agentschappen en Vlaamse instituten‘ zelf ook draagvlak moeten creëren (nvdr: voor legitiem kappen). ‘Misschien moet er met het Agentschap een hartig woordje worden gepraat.’

Parlementeslid De Vroe (Open-VLD) gaat vooreen streng beleid met de bedoeling een goed bosbeleid te voeren‘. Kapmachtigingen kunnen volgens haar enkel mits ‘grondige motivatie en goede communicatie‘. Ze heeft een voorstel van decreet klaar over compensatie na het kappen dat ze wil indienen.

Minister Demir sluit af met de belofte om alle bestaande machtigingen één per één te gaan bekijken. Daar wil ze ook de lokale besturen, buurtcomités en actiecomités in ‘meenemen‘. Daarbij verwijst ze naar de emotionele band die mensen hebben met de locatie waar ze ooit speelden en ‘groot werden‘.

Tegen 2030 wil Minister Demir 10.000 hectaren extra bossen gerealiseerd zien in Vlaanderen, waarvan 4000 hectaren nog deze legislatuur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s